ინსტიტუტი

ინსტიტუტის სტრუქტურა:

სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა:

 • პროფ. ოთარ გამყრელიძე – სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • პროფ. ბესარიონ ზოიძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ასოც. პროფ. გოჩა ფერაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • პროფ. ლაშა ბრეგვაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

დირექტორი

 • პროფ. ლაშა ბრეგვაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილებები:

 • კერძო სამართლის განყოფილება
 • სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება
 • სამართლის ისტორიისა და თეორიის განყოფილება

ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალი:

სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება

 • ოთარ გამყრელიძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების ხელმძღვანელი
 • თამარ ებრალიძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • გიორგი თოდრია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ედიშერ ფუტკარაძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • გიორგი ღლონტი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • თემურ ცქიტიშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი

კერძო სამართლის განყოფილება:

 • ბესარიონ ზოიძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების ხელმძღვანელი
 • თამარ ზოიძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ლალი ლაზარაშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • გია ლილუაშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • დავით მაისურაძე – მეცნიერი თანამშრომელი
 • გიორგი რუსიაშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი

სამართლის ისტორიისა და თეორიის განყოფილება

 • გოჩა ფერაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების ხელმძღვანელი
 • ლაშა ბრეგვაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ლაშა-გიორგი კუტალია – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • გიორგი ხუბუა – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • ლია ადეიშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი
 • გულიკო ფერაძე – მეცნიერი თანამშრომელი