სიახლეები

ოთარ გამყრელიძეს ღირსების ორდენი გადაეცა

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს – ბატონ ოთარ გამყრელიძეს გადაეცა ღირსების ორდენი დაბადების 90-ე და სამეცნიერო მოღვაწეობის მე-60 იუბილის აღსანიშნავად. ღირსების ორდენი მას პარლამენტის თავმჯდომარემ გადასცა. ეს ღვაწლმოსილი მეცნიერის კიდევ ერთი დიდი აღიარება და დაფასებაა, რასაც გულთბილად ულოცავენ მისი კოლეგები და მოსწავლეები. 

სრულად

საჩუქარი აკადემიკოს ისიდორე დოლიძის ოჯახისაგან

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკამ უდიდესი საჩუქარი მიიღო აკადემიკოს ისიდორე დოლიძის ოჯახისაგან. ბრწყინვალე ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ისიდორე დოლიძის პირადი სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაეცა ინსტიტუტს. სულ 430 უნიკალური წიგნი, რომელთაც კიდევ უფრო ამდიდრებს ღვაწლმოსილი მეცნიერის მიერ დართული შენიშვნები, ამიერიდან მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში.

სრულად

ოლაფ მუთჰორსტი, სამართალმცოდნეობის საფუძვლები – ქართული თარგმანის პრეზენტაცია

2019 წლის 19 დეკემბერს თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტში გაიმართა გერმანული სახელმძღვანელოს – სამართალმცოდნეობის საფუძვლები (Grundlagen der Rechtswissenschaft) – ქართული თარგმანის პრეზენტაცია. წიგნის ავტორია ოლაფ მუთჰორსტი, მთარგმნელი – დავით მაისურაძე.

პუბლიკაციები

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალის ყველა ნომერი, lawjournal.ge

გიორგი რუსიაშვილი: უსაფუძვლო გამდიდრების სარეფორმო წინადადება, 2020

გიორგი რუსიაშვილი / თორნიკე დარჯანია / დავით მაისურაძე: ზოგადი ვალდებულებითი სამართალი, 2020

ოლაფ მუთჰორსტი: სამართალმცოდნეობის საფუძვლები, 2019

გიორგი რუსიაშვილი: ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2019